Hur mycket kostar en begravning?

Hur mycket kostar en begravning?

Det är vanligt att vi får frågor kring kostnad för begravning. Vårt svar är att det beror på vilka val du gör, hur du vill lägga upp ceremonin och vilka transporter som måste ske. Vi hjälper dig med de ekonomiska frågorna.

Hur mycket kostar en begravning? Vi vet att frågan behöver ställas och vi försöker alltid svara så gott vi kan. Ett exakt pris är svårt att ge på förhand då det finns många olika faktorer som avgör vad den slutgiltiga kostnaden blir.

Vanligtvis tas kostnaderna för begravningen ur dödsbo, och inte från dig som närstående. Om det saknas pengar i dödsboet går det att ansöka om bidrag från kommunen. Vissa kostnader för gravplats, gravsättning, kremering och ceremonilokal är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via din skattesedel.

Vi på begravningsbyrån kan hjälpa dig eller hänvisa dig rätt gällande alla ekonomiska frågor. Hör gärna av dig om du önskar svar på specifika ekonomiska frågor eller en prisuppgift på begravningsärendet i detalj.

Det som främst avgör kostnaden är:

  • Flera eller långa transporter
  • Val av gravplats
  • Val av kista och antal blomsterdekorationer
  • Eventuell representant på plats
  • Antalet gäster i samband med en minnesstund
  • Om personen inte är folkbokförd i Sverige
  • Dödsannonsens storlek och hur många tidningar den ska publiceras i