Om oss

Lycksele begravningstjänst startades 1952 av Moses Degerman under firmanamnet ”Degermans Begravningsbyrå” på Bångvägen 3.

Tjugo år senare övertog Erling Rindbäck verksamheten som han flyttade ner till hamnområdet och ändrade samtidigt namnet till Lycksele Begravningstjänst.

1986 såldes verksamheten till Daniel Eddefalk. Han flyttade byrån 1991 till dess nuvarande plats, Borgaregatan 18.

Övriga anställda på begravningsbyrån är Mimmi Karlsson och Lisa Lundholm.

Vår viktigaste uppgift

Att ge rätt hjälp till rätt pris är vår viktigaste uppgift, oavsett om det gäller en enkel eller påkostad begravning – oavsett om det gäller en liten eller mer omfattande boutredning.

Vår ambition är att varje uppdrag vi får ska genomföras med hög kompetens och med stort engagemang.