Vad är det för skillnad på ett digitalt Livsarkiv och ett som jag fyller i med penna?

När någon avlider

Det är ingen skillnad om du lämnar in ditt ifyllda Livsarkiv till din närmaste auktoriserade begravningsbyrå. Då tas det om hand precis likadant som när du fyller i det digitalt.

Kontakta oss