Vi som arbetar här

Vi som arbetar här

Den mänskliga kontakten kan förstås aldrig ersättas av en hemsida. Därför är det viktigt att du alltid ska känna dig välkommen in till oss för personlig rådgivning och hjälp. Här nedan får du en kort presentation av oss som arbetar på Lycksele Begravningstjänst.

Daniel Eddefalk, Begravningsrådgivare, representant.
0950 - 101 82,   daniel@lyckselebegravningstjanst.se

Mimmi Karlsson, Begravningsrådgivare, representant.
0950 - 101 82,   mimmi@lyckselebegravningstjanst.se

Lisa Lundholm, Begravningsrådgivare, representant
0950- 101 82,   lisa@lyckselebegravningstjanst.se

 

Lycksele begravningstjänst startades 1952 av Moses Degerman under firmanamnet ”Degermans Begravningsbyrå” på Bångvägen 3.

Tjugo år senare övertog Erling Rindbäck verksamheten som han flyttade ner till hamnområdet och ändrade samtidigt namnet till Lycksele Begravningstjänst.

1986 såldes verksamheten till Daniel Eddefalk. Han flyttade byrån 1991 till dess nuvarande plats, Borgaregatan 18.

Övriga anställda på begravningsbyrån är Mimmi Karlsson och Lisa Lundholm.

Off